Orzamentos participativos A Coruña

Durante o período que vai de abril a setembro estaremos coordinando o proceso de dinamización dos Orzamentos Participativos no concello da Coruña. Os Orzamentos Participativos son unha ferramenta para que os veciños e as veciñas da Coruña decidan libremente e de maneira directa en que empregar unha parte do orzamento do seu Concello.

A cidadanía propón proxectos de gasto que son preseleccionados nunha fase de apoios cidadá, logo son avaliados polo persoal técnico do Concello e, finalmente, chegan a unha fase de votación final. Os proxectos máis votados pola cidadanía pasan a formar parte do proxecto inicial do Orzamento Xeral do ano seguinte.

Nesta edición vanse destinar 3 millóns de euros, 1 millón para toda a cidade e 2 millóns de euros repartidos equitativamente entre os 10 distritos que a conforman (200.000 euros para cada distrito).

Podedes aumentar a información sobre este proceso no seguinte enlace:

aportaaberta.coruna.es

Proxecto Candieira. Comezan os programas de acompañamento

Candieira é un proxecto de cooperación entre diferentes Grupos de Acción Locais do Sector Pesqueiro (GALP) para  favorecer o emprendemento das mulleres nas zonas costeiras de Galicia que comezou en xuño de 2017. Cidadania forma parte do equipo técnico que leva adiante este proxecto.

As áreas comprendidas abranguen os territorios dos GALP Ría de Vigo-A Guarda, Ría de Pontevedra, Ría de Arousa, Seo de Fisterra e Ría de Muros-Noia, Costa da Morte e Golfo Ártabro Norte. Entre xuño e outubro tiveron lugar encontros e talleres nos diferentes territorios para idear iniciativas e proxectos a levar adiante polas mulleres das zonas costeiras.

Agora van arrancar dous tipos de programas:

  1. EMBARCA, para iniciativas e proxectos de turismo mariñeiro.
  2. ALIADAS, centrado en potenciar os lazos asociativos entre as mulleres da zona costeira.

Estes programas estrutúranse en diferentes sesións que teran lugar entre os meses de outubro de 2017 e marzo de 2018. Unha das ideas básicas é desenvolver prototipos de proxectos e iniciativas que poidan ser testados previamente a súa posta en marcha. Deste xeito garántese unha mellor adaptabilidade á realidade e unha maior implicación das persoas promotoras.

Para consultar os horarios e lugares das primeiras sesións dos programas, así como para ampliar a información sobre o proxecto podedes ir ao seguinte enlace:

http://www.candieira.net/

A cooperativa Cidadanía estrea web

Vén de poñerse en funcionamento cidadania.coop, a nova web da cooperativa Cidadanía, cun deseño mellorado e máis adaptado ás novas potencialidades da comunicación social con respecto á anterior web de 2010. A través dunha cabeceira principal pódese acceder ao todo o contido relativo á cooperativa, aos seus valores, áreas de traballo e biografías, redes, novas, publicacións e datos de contacto.

Cidadanía é unha cooperativa galega de traballo asociado fundada en 1999. A investigación social e a consultoría pública son as súas actividades principais. Na actualidade conforman o equipo multidisciplinar de Cidadanía seis persoas socias, todas elas profesionais do ámbito das ciencias sociais. A articulación entre a investigación, a planificación pública, a xeración de capital social e a innovación desde os principios cooperativos, así como a aposta pola democracia participativa son as súas principais liñas de traballo. As súas accións desenvólvense na dimensión comunitaria e pública da realidade social. Teñen traballado no deseño e no desenvolvemento de iniciativas de economía social para a administración pública, con ONGs e co sector asociativo e veciñal.

Unha cooperativa de referencia

Pola súa bagaxe e bos resultados no deseño de procesos participativos, Cidadanía é desde hai anos un referente a nivel galego e estatal no avance e dinamización de procesos de participación cidadá e na aplicación de metodoloxías participativas ligadas ao deseño de políticas públicas.

En 2016 recibiu o Premio á Cooperación 2016 ao Mellor Proxecto Cooperativo pola súa conexión entre a cidadanía e as administracións. Ten participado en numerosos encontros e congresos de promoción da economía social e solidaria, e ten sido referencia para outras cooperativas do seu perfil creadas noutras localidades do Estado.

Desde a súa creación até hoxe formaron parte da equipa de Cidadanía diversas persoas socias e traballadoras que gardan un recordo óptimo da súa aprendizaxe; tamén son moitas as persoas traballadoras da administración e técnicas que falan da cooperativa desde a admiración e o recoñecemento:

“Cidadanía foi para min a verdadeira universidade, na que cobraron vida palabras como metodoloxía, traballo en equipo, corresponsabilidade, proxectos… Cidadanía representa o benestar común, a dedicación á igualdade e o bo facer do equipo humano que leva anos construíndo cidadanía.” (LUCÍA CANOURA. Técnica de proxectos).

“En máis dunha ocasión, acudimos a Cidadanía para obter guía e axuda na posta en marcha de procesos participativos. En tódolos casos nos que recabamos a colaboración de Cidadanía os resultados foron extraordinariamente satisfactorios. Cidadanía sempre achegou valor por riba das nosas expectativas. Dalgún modo, Cidadanía achega algo único; algo que se me antolla imposible de atopar noutras consultoras.” (FERNANDO BOUZAS. Administrador de Promoción e Comunicación do Centro de Supercomputación de Galicia).

“O equipo de Cidadanía destaca pola súa sensibilidade e respecto á hora de abordar un proxecto, así como polo seu compromiso cooperativo e persoal. Non se trata de cubrir expediente senón de realizar sempre o mellor traballo posible dando o máximo, sobre todo cando se trata de participación cidadá, onde brillan polo seu saber facer”. (MARÍA MUÍÑOS. Ex socia de Cidadanía e bióloga).

“Cidadanía foi a miña casa, a miña escola de profesión e vida: alí aprendín a investigar, analizar a realidade social, planificar, elaborar políticas para a mellora colectiva, intervir e coordinar proxectos sempre dun xeito cooperativo. Aprendín a traballar en equipo, desde a crítica construtiva, a esixencia intelectual e o coidado anímico das compañeiras e compañeiros. Este laboratorio de innovación cidadá é quizás o grupo de investigación social e pensamento crítico máis importante que teña dado o país en moito tempo é unha empresa pioneira no deseño e aplicación de metodoloxías de participación.” (MARCOS LORENZO. Ex socio de Cidadanía, consultor de proxectos culturais e sociais).

Reportaxe de Cidadania en Mellor Xuntos

Reportaxe de Cidadania en Mellor Xuntos

Recentemente emitiuse no programa Mellor Xuntos da TVG unha reportaxe sobre varias cooperativas entre as que estaba Cidadania. Aínda que vos recomendamos ver o programa enteiro, podedes ver a nosa reportaxe a partir de 14:11. Para ver o programa: Premer aquí

Participación no II Congreso de Economía Social e Solidaria

Cidadanía participa no II Congreso de Economía Social e Solidaria

Entre o 10 e 12 de novembro imos estar presentes no II Congreso de Economía Social e Solidaria que vai ter lugar en Bilbao.

En concreto, estamos colaborando na organización do Eixo 3: Desbordando potencias e límites. O tecido produtivo da Economía Social e Solidaria experimentou un gran desenvolvemento nos últimos anos. É necesario dar un salto cualitativo e cuantitativo, que sirva para consolidar o seu avance e ampliar a súa incidencia, abríndonos de maneira efectiva cara a sociedade en xeral.

Podedes ampliar a información sobre o evento no seguinte enlace:

Pinchar aquí

 

Promover a economía social e solidaria.

C2C conversacIoNes

A finais do ano pasado, Cidadanía participou no Encontro C2C Conversaciones, un encontro para a aprendizaxe e o intercabio entre diferentes persoas que traballamos na promoción da economía social e solidaria, organizado por REAS.

Neste enlace están a disposición os materiais e conclusións do encontro, que queremos compartir con vós: http://emprendes.net/c2c/

 

Declaración final do Foro de Metodoloxías Participativas

Cidadania participou no Foro de Metodoloxías Participativas celebrado en Madrid entre os días 22 e 24 de abril de 2016. Como conclusión deste Foro emitiuse a seguinte declaración colectiva:

Reunidas case 400 persoas profesionais e activistas que usamos as metodoloxías participativas nos estados portugués e español, durante os días 22 a 24 de abril de 2016, queremos facer a seguinte declaración e chamamento ás nosas sociedades:

En primeiro lugar constatar que nas últimas décadas foi moi notable a amplitude e crecemento das experiencias nas nosas cidades e pobos, nos nosos traballos e centros de ensino, entre a mocidade e entre persoas maiores. Pero non todo o que se chama participación pode ser considerado como tal, non se poden confundir as prácticas de solicitude de opinión para lexitimar decisións tomadas previamente, coa participación plena e a construción colectiva. Read more

Páxina web e redes sociais do Foro de Metodoloxías participativas

O Foro de Metodoloxías Participativas que terá lugar en Madrid do 22 ao 24 de abril xa conta con páxina web, páxina de facebook e conta de usuario en twitter para poder comunicar dunha forma máis fluida todos os avances e informacións relevantes en relación a súa organización.

Podedes difundir dentro das vosas redes e contactos esta información para chegar a un maior número de persoas.

Novos cursos “Educar en cooperativismo”

A UCETAG ten entre as súas liñas de acción a promoción do cooperativimo e os seus valores cara á infancia. Habilidades relacionadas coa cooperación, a resolución de conflitos, a igualdade e a toma de decisións en común deben ser traballadas desde infantil e primaria. En secundaria, o coñecemento das cooperativas e experiencias próximas permite coñecer máis medios de vida que o traballo por conta allea ou os negocios individuais, e poñer en valor ás cooperativas como un referente positivo.

Sobre todas estas cuestións, Cidadanía ten colaborado coa UCETAG no deseño de materiais didácticos e na realización de obradoiros en infantil, primaria, ESO e ciclos formativos. O curso ‘Educar en cooperativismo’ permite transmitir esa traxectoria e materiais a estudantes e profesionais do mundo da educación: profesorado, educación social, educación para o tempo libre, etc.

Trátase de coñecer mellor o modelo cooperativo e as ferramentas adecuadas para transmitilo aos nenos e nenas das diferentes idades, e aos mozos e mozas que xa se atopan máis próximos ao mundo laboral.

O curso é presencial e ten unha duración de 20 horas. Está programado en diferentes datas e localidades, como Santiago (8 a 11 de marzo), Xermade (14 a 17 de marzo), A Coruña (15 a 18 de marzo), Vigo (dúas edicións: 4 a 7 de abril e 25 a 28 de abril) ou Moaña (13, 14, 20 e 21 de abril) .

Podes obter mais información e inscribirte en: www.ucetag.org

Foro de Metodoloxías participativas

Como parte da Rede CIMAS (www.redcimas.org) , Cidadanía quere trasladarvos a información sobre o Foro de Metodoloxías Participativas que celebraremos en Madrid os días 22 a 24 de abril de 2016.

O encontro articúlase en talleres de traballo en común, que permitan reflexionar, compartir e repensar os procesos participativos cos que traballamos desde diferentes entidades.

Podedes consultar máis información en:

ForoMetodoloxiasParticipativas