Actualidade

Solidariedade Internacional por unha participación transformadora

Durante este ano 2018, Cidadanía vén traballando coa ONGD Solidariedade Internacional de Galicia no proxecto Construíndo liderados positivos para unha xuventude galega transformadora, financiado por Cooperación Galega da Xunta de Galicia, dentro do marco do Proxecto Horizonte 2030. Este ano desenvolveuse unha primeira fase do proxecto, centrada na formación…

Guía práctica para facilitar a participación cidadá

O Servizo de Atención e Participación Cidadá do Goberno de Navarra publicou unha serie de materiais para mostrar a participación como un instrumento fundamental de planificación e xestión. Unha delas é a "Guía práctica para facilitar a participación cidadá.   Unha selección de ferramentas presenciais e dixitais para o traballo colectivo",…

Orzamentos participativos A Coruña

Durante o período que vai de abril a setembro estaremos coordinando o proceso de dinamización dos Orzamentos Participativos no concello da Coruña. Os Orzamentos Participativos son unha ferramenta para que os veciños e as veciñas da Coruña decidan libremente e de maneira directa en que empregar unha parte do orzamento do seu Concello. A cidadanía propón…

Proxecto Candieira. Comezan os programas de acompañamento

Candieira é un proxecto de cooperación entre diferentes Grupos de Acción Locais do Sector Pesqueiro (GALP) para  favorecer o emprendemento das mulleres nas zonas costeiras de Galicia que comezou en xuño de 2017. Cidadania forma parte do equipo técnico que leva adiante este proxecto. As áreas comprendidas abranguen os territorios dos GALP Ría de Vigo-A…