C2C conversacIoNes

Promover a economía social e solidaria.

A finais do ano pasado, Cidadanía participou no Encontro C2C Conversaciones, un encontro para a aprendizaxe e o intercabio entre diferentes persoas que traballamos na promoción da economía social e solidaria, organizado por REAS. Neste enlace están a disposición os materiais e conclusións do encontro, que queremos compartir con vós: http://emprende…

Declaración final do Foro de Metodoloxías Participativas

Cidadania participou no Foro de Metodoloxías Participativas celebrado en Madrid entre os días 22 e 24 de abril de 2016. Como conclusión deste Foro emitiuse a seguinte declaración colectiva: Reunidas case 400 persoas profesionais e activistas que usamos as metodoloxías participativas nos estados portugués e español, durante os días 22 a 24 de abril de…

Páxina web e redes sociais do Foro de Metodoloxías participativas

O Foro de Metodoloxías Participativas que terá lugar en Madrid do 22 ao 24 de abril xa conta con páxina web, páxina de facebook e conta de usuario en twitter para poder comunicar dunha forma máis fluida todos os avances e informacións relevantes en relación a súa organización. Podedes difundir dentro das vosas redes e contactos esta información para…

Novos cursos "Educar en cooperativismo"

A UCETAG ten entre as súas liñas de acción a promoción do cooperativimo e os seus valores cara á infancia. Habilidades relacionadas coa cooperación, a resolución de conflitos, a igualdade e a toma de decisións en común deben ser traballadas desde infantil e primaria. En secundaria, o coñecemento das cooperativas e experiencias próximas permite coñecer…