Antón Ínsua López

anton.insua@cidadania.coop

O actual xerente de Cidadanía estudou Ciencias Económicas. A experiencia laboral de Antón está vencellada á xestión de programas de formación continua e ocupacional. Foi docente no ámbito dos Recursos Humanos (Relacións Laborais e Prevención de Riscos) e da Xestión Empresarial (Contabilidade e Fiscal). É asesor en Cooperativismo e Economía Social (foi un dos fundadores de Coop57 Galiza, e de Salgueiriños de Consumo, Soc. Coop. Galega).

Este viveirense familiar e próximo é un bo aficionado á apicultura e ten colmeas no lugar de Tufións (Vimianzo).