Infancia e participación

A participación infantil ten como protagonistas a nenas e nenos na defensa dos seus intereses, preocupacións e desexos, naqueles temas que afectan ás súas condicións de vida individuais e colectivas. Con estas premisas son cada vez máis os proxectos nos que administracións e entidades sociais integran a perspectiva da infancia nas diferentes fases de planificación e deseño das súas políticas.

En Cidadania incorporamos a participación de nenas e nenos en diferentes proxectos. Entre eles destacamos os Orzamentos Participativos do Concello de Ferrol, e o deseño do Barrio da Ponte en Ourense. En colaboración cos centros de ensino e coa biblioteca municipal, creáronse espazos de participación onde nenas e nenos traballaron na identificación de problemas e propostas dirixidas aos seus barrios.Nenos1

Ao tempo, e en colaboración coa Unión de Cooperativas de Ensino (UCETAG), desenvolvimos o proxecto intervención educativa Coopera e a experiencia piloto de participación infantil na cooperativa Alborada en Vigo. A través de metodoloxías asemblearias e técnicas de expresión e dramatización, como o teatro-foro, abordáronse propostas de mellora para a convivencia nas aulas.

Como complemento a estas iniciativas, en Cidadania elaboramos materiais didácticos de apoio para o traballo docente, como a Guía de participación infantil e as Guías didácticas de promoción dos valores cooperativos na aula dirixido aos ciclos de primaria.

documento5 documento1 documentos2 documento3documento4

Experiencias de traballo das que sempre se aprende. Nada máis gratificante que ver a nenas e nenos opinando, defendendo as súas propostas, con naturalidade e coa ilusión de afrontar novos retos e transformar o seu entorno!!