Organizamos encontros co sector pesqueiro nos territorios da Costa da Morte e no Golfo Ártabro Norte

Estes proxectos de dinamización teñen por obxectivo informar ás persoas que integran o sector pesqueiro sobre a nova convocatoria do programa de axudas do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, que xestionan os GALP. Ademais, estes espazos de participación son importantes de cara a poñer en común as necesidades do sector, e impulsar proxectos que fomenten o desenvolvemento local das zonas costeiras.

Mediante a posta en marcha destes procesos preténdese mellorar a efectividade de ditos fondos no desenvolvemento social e económico dos territorios, prestando atención a tres aspectos clave: contribución ao fomento do emprego no sector pesqueiro; reforzo do mar como motor do desenvolvemento local; e promoción de proxectos do sector para a preservación dos recursos do mar.