Colaboración coa Rede CEDIM

Cidadania, xunto con Lilith, xestión social e educativa, vai deseñar o plan de dinamización dos centros CEDIM, co obxectivo de favorecer a innovación e a máxima eficiencia nas dinámicas de traballo dos centros, xestionados pola Secretaria Xeral da Igualdade.

A Rede Cedim é un proxecto transfronteirizo, Galicia-Norte de Portugal, financiado pola Unión Europea e que nace para prestar servizos de información e apoio ás mulleres rainas en materia de igualdade. A través de catro centros situados nas localidades galegas de Verín, A Cañiza, Tui e Vila Verde en Portugal, preténdese mellorar a situación das mulleres, potenciando a rede de centros a través de dinámicas colaborativas e a participación activa dos distintos axentes que interveñen no territorio.

Podedes consultar información sobre a Rede Cedim no seguinte enlace:

http://www.redecedim.eu