Entries by armando.broz

Cursos de asambleas e reunións

Cidadania está colaborando coa UCETAG na programación de actividades dentro da Rede Eusumo. Dentro desta programación intégrase un curso gratuíto para mellorar o funcionamento das asembleas e reunións. Este curso parte de sistematizar a nosa traxectoria de traballo con centros de ensino, cooperativas, asociacións e procesos de participación cidadá. Presenta ferramentas prácticas para facer as […]

Apuntes para desenvolver procesos de participación cidadá

A dinamización de procesos de participación cidadá, e a aplicación de metodoloxías participativas ligadas ao deseño de políticas públicas, constitúen unha das principais áreas de traballo de Cidadania. Falar de procesos de participación cidadá nas políticas públicas require de determinadas características que non sempre se dan en todas as prácticas autodenominadas participativas, polo que convén […]

Infancia e participación

A participación infantil ten como protagonistas a nenas e nenos na defensa dos seus intereses, preocupacións e desexos, naqueles temas que afectan ás súas condicións de vida individuais e colectivas. Con estas premisas son cada vez máis os proxectos nos que administracións e entidades sociais integran a perspectiva da infancia nas diferentes fases de planificación […]

Formación en participación cidadá dirixida a grupos políticos e persoal técnico. Concello de Narón.

O pasado venres 23 de xaneiro celebrouse a primeira das tres sesións formativas que se van desenvolver dentro do programa formativo dirixido a responsables políticos e persoal técnico. O programa forma parte das diferentes actuacións recollidas dentro do proxecto de participación cidadá do Concello de Narón. Comezou así unha nova fase de traballo iniciada no […]

Curso Experto Universitario en Xestión Cultural USC

O venres 17 de outubro impartimos a sesión sobre técnicas de investigación social no Curso Experto Universitario en Xestión Cultural organizado pola Universidade de Santiago de Compostela. A sesión desenvolveuse con prácticas e dinámicas de participación activa e nela cuestionamos o concepto de necesidade, practicamos técnicas de análise cuantitativa e cualitativa, e experimentamos coa investigación […]

Cooperativismo: sustentabilidade e innovación social

Cidadania participou neste encontro cun relatorio sobre como por en marcha unha cooperativa de servizos sociais. O encontro, organizado pola Dirección Xeral de Traballo e Economía Social,  celebrouse o venres 4 de xullo no Centro Agora da Coruña e contou coa presenza de numerosas cooperativas deste ámbito como Suara, El Orrio, Trabensol, Fundación COCOPE, Taller […]

II Seminario técnico proxecto Symbios

O pasado 19 de xuño celebrouse no Museo do Pobo Galego o II Seminario técnico do proxecto Symbios, organizado pola Dirección Xeral de Familia e Inclusión e coordinado tecnicamente por Cidadania. Neste seminario analizáronse diferentes iniciativas de ámbito europeo que traballan pola inclusión social de territorios en declive demográfico. Cidadania desenvolveu dinámicas de participación activa […]

Participación no programa Coopera+

O pasado día 5 de xuño, Cidadania participou nas xornadas “Unha oportunidade en tempos de crise. emprende cooperativas”, no marco do programa Coopera+ e organizado pola Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social Foi o noso xerente, Antón Insua, o que fixo unha breve exposición da orixe e evolución de Cidadania como experiencia de éxito, […]

Colaboración coa Rede CEDIM

Cidadania, xunto con Lilith, xestión social e educativa, vai deseñar o plan de dinamización dos centros CEDIM, co obxectivo de favorecer a innovación e a máxima eficiencia nas dinámicas de traballo dos centros, xestionados pola Secretaria Xeral da Igualdade. A Rede Cedim é un proxecto transfronteirizo, Galicia-Norte de Portugal, financiado pola Unión Europea e que […]