Entries by armando.broz

Preséntase a diagnose da fenda salarial na USC

A Oficina de Igualdade de Xénero da USC ten como misión facer efectivo o compromiso da Universidade coa sociedade na consecución da igualdade real entre homes e mulleres. A elaboración da Diagnose sobre a Fenda Salarial na Universidade xirou entorno á análise de datos cuantitativos e os atrancos na carreira das profesoras e investigadoras da USC.

Elas deciden: Corpo, territorio e paz

Elas Deciden é un proxecto de cooperación internacional promovido dende 2019 por Asamblea de Cooperación pola Paz. Neste 2024, acompañamos esta iniciativa arredor da equidade de xénero elaborando unha exposición fotográfica de mulleres da pesca en Galicia e no Salvador.

REAS RdR publica o Balance Social 2023 da Economía Social e Solidaria

As empresas da Economía Social e Solidaria (ESS) levan máis de unha década desenvolvendo esta ferramenta de medición de impacto: un exercicio de transparencia do que xa son referentes. O Balance Social permite coñecer o estado de cumprimento dos principios da ESS: equidade, traballo digno, sostibilidade ambiental, cooperación, compromiso coa contorna e reparto xusto da riqueza.