Aviso legal

Quen é o responsable?

CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA (C.I.F.: F-15.715.683), sociedade con domicilio social situado na R/ Pamplona, 7-2ºA – 15707 Santiago de Compostela.

CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA
R/ Pamplona, 7-2ºA
15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 589 269
Fax: 981 554 751
e-mail: cidadania [@] cidadania [.] coop

Cal é a finalidade do conxunto de tratamentos?

  • Xestión de interesados e clientes
  • Xestións laborais dos empregados da cooperativa
  • Xestión de subvencións recibidas

Cal é a base que lexitima os tratamentos?

A base xurídica do tratamento é:

Por regra xeral, o contrato de prestación de servizos , podendo solicitarse o consentimento expreso para aquelas finalidades non ligadas de modo directo co servizo prestado (por exemplo , toma de imaxes de interesados en diferentes actividades e/ou eventos).

A quen proporcionamos os seus datos?

Os datos que solicitamos dos nosos interesados, tanto receptores dos nosos servizos como doantes ou voluntarios, non serán cedidos a ningunha entidade externa.

En calquera caso, serán comunicados, nos termos que a normativa esixe, á Xunta de Galicia e demais organismos públicos con competencia na materia, sempre que sexan requiridos.

Que dereitos ten vostede?

Pode vostede exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, e/ou portabilidad dos seus datos.

De onde obtemos os seus datos? Cal é a súa procedencia?

Todos os datos que manexamos derivan directamente do interesado nas súas diferentes categorías.