Publicados os resultados da enquisa á comunidade científica do CESGA

O Centro de Supercomputación de Galicia é un servizo público a disposición da comunidade científica, que permite realizar operacións de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados para a Comunidade Científica Galega, o Sistema Académico Universitario e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

O globo celebra o V Encontro anual

O globo é un proxecto promovido pola ONGD Solidariedade Internacional de Galicia, que promove microexperiencias de transformación social a través da Educación para a Cidadania Global.