Cidadanía traballa co GDR da Costa da Morte para impulsar a Marca do Territorio: Costa da Morte, terra atlántica

O GDR Costa da Morte está impulsando a creación dunha marca territorio que consolide e potencie a súa identidade, en base ao reforzo e á distinción da produción local, baixo parámetros de calidade e valor diferencial.

A Costa da Morte non son só faros (que tamén, e ben impresionantes), senón unha terra que produce, que ofrece servizos, na que hai empresas punteiras que destacan pola calidade e o talento. Esta marca que nace representará esas propiedades, poñéndoas en valor e visibilizándoas de cara ao exterior.

A finalidade desta Marca é distinguir, visibilizar e consolidar no mercado os produtos e servizos de empresas da Costa da Morte que contribúan ao desenvolvemento rural.