Desenvolvemos un obradoiro para que os clubes e asociacións deportivas do Concello de Teo sexan espazos que favorecen a igualdade e o respecto

En colaboración co Centro de Información ás Mulleres do Concello de Teo, vimos de desenvolver un obradoiro no que promover a igualdade de xénero no deporte. Na xornada traballamos con representantes de clubes e asociacións deportivas de base, analizando as prácticas que desenvolven (no tipo de actividades que ofertan, a participación de mulleres nos espazos directivos, nos adestramentos ou o uso da linguaxe inclusiva nas comunicacións), e ofrecerlles ferramentas para poder transformar ás entidades en espazos máis inclusivos e igualitarios. No obradoiro participaron 15 entidades deportivas, que reflexionaron sobre o papel do deporte na promoción da igualdade.