Estudo I+D+i en Cooperativas Galegas

Cidadania vén de publicar un estudo realizado en colaboración coa cooperativa Intergal, a Federación de Cooperativas Sinerxia e a Unión de Cooperativas de Traballo Asociado UGACOTA sobre o grao de implantación das novas tecnoloxías nas cooperativas galegas. A edición conta co apoio da Xunta de Galicia.

Podes acceder ao pdf aquí: http://cidadania.blogaliza.org/files/2011/03/EstadoI+D+iSectorCooperativoGalego.pdf