Actualidad

Conclue o proceso de Orzamentos Participativos de Xuventude

Os orzamentos participativos son un proceso cidadá onde a veciñanza, neste caso a mocidade que reside, estuda ou traballa en Santiago de Compostela, decide o destino dunha parte do orzamento municipal. A xuventude votou propostas de actividades relacionadas co cine, a música, o coidado dos animais e a saúde, que serán desenvoltas ao longo do 2024 pola Concellería de Xuventude.

Preséntase a diagnose da fenda salarial na USC

A Oficina de Igualdade de Xénero da USC ten como misión facer efectivo o compromiso da Universidade coa sociedade na consecución da igualdade real entre homes e mulleres. A elaboración da Diagnose sobre a Fenda Salarial na Universidade xirou entorno á análise de datos cuantitativos e os atrancos na carreira das profesoras e investigadoras da USC.

Observatorio de Igualdade da UVigo: informe 2023

O Observatorio de Igualdade ten por obxectivo determinar, desde o estudo de datos cuantitativos, o grao de igualdade ou desigualdade existente na comunidade universitaria, así como coñecer a súa evolución nos últimos anos.