Guía para a elaboración de plans locais no eido da inmigración

Xunta de Galicia. Consellería de Presidencia. Secretaría Xeral de Emigración. 2008 As entidades locais teñen un papel primordial á hora de garantir a integración das persoas inmigrantes nas sociedades de acollida. Na guía recóllense diferentes ferramentas e modelos que permiten elaborar plans locais tomando como base unha metodoloxía rigorosa. Así,…