A participación en tempos de distanciamento

A situación provocada pola COVID-19 fai que teñamos que revisar as formas nas que acompañabamos procesos participativos, para facelos compatibles co coidado da saúde de todas e todos. Neste texto, queremos compartir algunhas das estratexias que levaremos adiante nos próximos meses nos procesos participativos nos que estamos implicadas. Estas reflexións…

Pasamos á acción!

Esta guía céntrase en como pasar á acción, para acadar obxectivos de transformación social mobilizando a persoas e axentes próximos.