Elaboramos e presentamos o panel de hábitos saudables no traballo das mulleres do mar

Nos últimos meses estivemos traballando, xunto coa Asociación de mulleres do sector pesqueiro Seo Fisterra – Ría de Muros Noia e o GALP Costa Sostible, na elaboración dun panel que recolle boas prácticas para coidar a saúde no ámbito laboral das mulleres do mar. O panel construíuse colectivamente, despois dun proceso formativo da man de profesionais da saúde que formaron ás mulleres en aspectos como o coñecemento corporal e fisiolóxico do corpo, a identificación de patoloxías derivadas da actividade laboral, a prevención de enfermidades asociadas ao xénero e a idade, o benestar emocional e o auto-coidado, ou a adquisición de hábitos saudables. O resultado do proxecto é un panel de saúde, que está visible en distintos puntos de encontro (lonxa, confraría, punto de control…) nos que as profesionais do marisqueo desenvolven o seu traballo.