A participación en tempos de distanciamento

A situación provocada pola COVID-19 fai que teñamos que revisar as formas nas que acompañabamos procesos participativos, para facelos compatibles co coidado da saúde de todas e todos. Neste texto, queremos compartir algunhas das estratexias que levaremos adiante nos próximos meses nos procesos participativos nos que estamos implicadas. Estas reflexións son un punto de partida que continuaremos actualizando, en base ás experiencias e aprendizaxes que vaiamos desenvolvendo.