As normas claras

Esta guía presenta os diferentes aspectos da organización interna dunha cooperativa. Ofrece criterios a tomar en conta para deseñar un modelo propio adaptado a cada
cooperativa. Tamén dá a coñecer en que consiste e cal é a función dun RRI na cooperativa e formula pasos e instrumentos que axudan a organizar o proceso de deseño ou revisión
dun regulamento interno. Ademais, presenta modelos de regulación que facilitan a elaboración dun RRI propio.