Mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. Caixa de ferramentas

A Secretaría Xeral da Igualdade publica este documento práctico, dirixido ás Mesas locais de coordinación inter-institucional contra a violencia de xénero. O obxectivo da caixa de ferramentas é brindar apoio ás entidades locais na posta en marcha de distintos recursos que faciliten o traballo destes espazos cooperativos. A caixa de ferramentas inclúe mecanismos de difusión das accións da Mesa Local, a organización dunha actividade comunitaria, metodoloxías para a dinamización da Mesa Local, e o proceso para o deseño dun protocolo municipal.