Pasamos á acción!

O obxectivo destas guías promovidas por Solidariedade Internacional de Galicia é afondar na cultura participativa, a través da mellora das capacidades para a organización democrática e a dinamización de procesos de participación social. Esta sexta guía céntrase en como pasar á acción, para acadar obxectivos de transformación social mobilizando a persoas e axentes próximos. Vai dirixida ao alumnado de secundaria.