Plan de Normalización Lingüística

Plan de normalización lingüística

Concello de Ferrol. 2005 O Plan sentou as bases dun consenso entre os axentes sociais e institucións do Concello de Ferrol para afondar no compromiso coa normalización da lingua galega. Partía da consideración do concello como axente dinamizador do proceso de promoción lingüística no ámbito múnicipal e implicaba ao conxunto dos actores relevantes, promovendo a actuación coordinada entre os distintos axentes sociais e o conxunto das entidades públicas presentes en Ferrol.