Xornadas do movemento veciñal de Compostela

Xornadas do movemento veciñal de Compostela

Concello de Santiago de Compostela. Concellaría de Relacións Veciñais. 2002-2005 Este documento da conta dos resultados obtidos nas diferentes Xornadas do Movemento Veciñal en Santiago de Compostela ao longo de diferentes edicións. Cada unha das xornadas anuais centrábanse en temáticas diversas como a construción de dinámicas de intercooperación entre o conxunto de asociacións veciñais e o Concello, a identificación conxunta de novos horizontes de afondamento democrático, e a participación na ordenación urbanística do concello.