I PLAN DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MOAÑA

Ao longo destes últimos meses estivemos apoiando o proceso participativo para deseñar, de xeito comunitario, o I Plan de Infancia e Adolescencia en Moaña. Este plan pretende definir e ordenar medidas que guíen as accións municipais en relación ás crianzas e adolescentes, para que Moaña consiga o recoñecemento, por parte de UNICEF, de Vila Amiga da Infancia.

Nun primeiro momento levouse a cabo unha diagnose sobre as necesidades do Concello con respecto a diferentes áreas municipais: lecer, espazo público, educación, etc. Para facer esta diagnose o mais participativa posible, fixéronse entrevistas ao persoal técnico do Concello, así como á Federación de ANPAS. Por outro lado, contouse co apoio dos Centros de Ensino, a través do profesorado dos CEIPs e dos IES.

A partir desta diagnose, elaborada entre persoal técnico do concello, a corporación municipal e as nenas, nenos e adolescentes da vila, perfiláronse unha serie de medidas, que, despois do contraste co grupo de traballo, serán presentadas no vindeiro pleno municipal.

Dende este espazo, gustaríanos agradecer a implicación do profesorado para achegar esta diagnose ás aulas, facilitando a participación de aproximadamente 620 nenos e nenas moañesas.

Actividade de diagnose e propostas nas aulas dos CEIPs