II Seminario técnico proxecto Symbios

O pasado 19 de xuño celebrouse no Museo do Pobo Galego o II Seminario técnico do proxecto Symbios, organizado pola Dirección Xeral de Familia e Inclusión e coordinado tecnicamente por Cidadania. Neste seminario analizáronse diferentes iniciativas de ámbito europeo que traballan pola inclusión social de territorios en declive demográfico.

Cidadania desenvolveu dinámicas de participación activa de todas as persoas que asistiron ao seminario. Para isto combinouse o traballo en pequenos grupos e en plenario, o que fomentou o aproveitamento dos saberes e a creación colectiva de coñecemento.

Cidadania foi contratada pola Dirección Xeral de Familia e inclusión para realizar labores de apoio técnico no desenvolvemento do proxecto Symbios. Esta iniciativa  fomenta o intercambio e aprendizaxe sobre os desafíos do cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social da xente e dos territorios. A páxina web http://www.proxectosymbios.eu/, ademais de recoller información significativa sobre o proxecto e o contexto no que se desenvolve, recolle diferentes iniciativas que están presentes en Galicia e noutros territorios.