Luís García García

luis.garcia@cidadania.coop

Luís licenciouse en Ciencias Políticas e da Administración, na especialidade de Administración Pública, e neste campo traballou como analista de políticas públicas (a nivel local e autonómico). Dirixiu procesos de planificación e desenvolvemento estratéxico e de intervención sociocomunitaria. Ten coordinado proxectos de investigación, participación e planificación orientados ao desenvolvemento sostible.

Nacido en Antas de Ulla, Luís é un gran coñecedor do rural galego, por onde pasea sempre que pode. Gosta de andar en bici e de practicar deporte.