Rosa Muñiz Castro

rosa.munhiz@cidadania.coop

Rosa estudou Ciencias Políticas, especializándose en Administración Pública. Coordina procesos de participación cidadá, dinamización e deseño de programas de carácter estratéxico. É experta na análise e planificación de políticas públicas no ámbito da igualdade e no desenvolvemento local, e tamén na formación para a educación en cooperativismo.

Criada entre Galicia e Asturias, vive desde os 14 anos en Compostela, cidade que fixo súa participando na vida de barrio (San Pedro). Gosta do mar e do monte por igual, de divertirse cos seus fillos e estar na compaña das súas amigas.