O Ministerio de Igualdade publica os resultados da macroenquisa sobre violencia contra as mulleres

Esta enquisa, que se realiza aproximadamente cada 4 anos, permite coñecer a prevalencia da violencia exercida contra as mulleres polo feito de ser mulleres.

Como novidades, nas entrevistas levadas a cabo ampliáronse os temas a explorar, adaptándose ás directrices do Convenio de Estambul e dando resposta a medidas contempladas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Así, abórdanse o acoso sexual; amplíase o módulo de violencia sexual fóra da parella; os ítems cos que se mide a violencia sexual, psicolóxica e económica en parella; e as consecuencias físicas e psicolóxicas producidas por ter sufrido violencia machista.

Os resultados amosan un escenario que evidencia que a violencia contra as mulleres é estrutural, e pon de manifesto a necesidade de continuar traballando dende moitos ámbitos para erradicar a violencia de xénero.