Implicamos aos axentes e sectores que compoñen os GALP e os GDR galegos, apostando pola cooperación, a sustentabilidade e a inclusión. Mediante ferramentas de diagnose compartida e formulación de propostas, trázanse liñas de actuación que responden ao sentir social e ás necesidades dos territorios. Os documentos resultantes constitúen a folla de ruta destas entidades durante o período de vixencia do FEMPA e FEADER.