A comunidade de persoas usuarias do Centro de Supercomputación de Galicia informa sobre a súa produción científica e avalía a calidade dos servizos prestados de xeito periódico. Mediante esta enquisa coñécese a utilidade do uso dos equipamentos do CESGA, aplicada en estudos e publicacións de Universidades, Centros de investigación e empresas. O equipo técnico do CESGA participa de forma activa, implicándose tanto no deseño e seguimento do estudo como na avaliación de resultados.