Temos desenvolvido talleres formativos destinados a persoal técnico e responsables políticos dos concellos sobre os conceptos e as metodoloxías da participación cidadá, as súas condicións de posibilidade e as diferentes experiencias e dispositivos que existen.