Este programa formativo ten como obxectivo impulsar a posta en marcha e a dinamización das Mesas Locais, reforzando a participación dos e das axentes que interveñen en casos de violencia de xénero e ofrecendo pautas para o funcionamento eficaz do espazo. As Mesas Locais pretenden fortalecer a resposta institucional contra a violencia de xénero, coordinándose para atender de forma integral ás mulleres que se atopan nunha situación de violencia machista. A detección de casos, a formación entre profesionais e a sensibilización en igualdade de cara á sociedade son obxectivos das Mesas Locais.