O proxecto Symbios abordou o cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social. Reuniu voces, perspectivas e sensibilidades diferentes: universidades e persoas expertas, comunidades e asociacións, administracións e experiencias galegas e doutras rexións europeas afectadas. Como resultado da reflexión conxunta concretáronse unhas recomendacións para responder aos retos do cambio demográfico.