Coopera. Guía do profesor

Guía destinada ao profesorado de Educación Primaria para favorecer a divulgación dos valores do cooperativismo na aula. Recolle diferentes materiais de apoio para fomentar a cooperación como forma positiva de relacionarse, de resolver conflictos e de potenciarse mutuamente. O material está orientado para os nenos e nenas dos primeiros cursos de Primaria, conxugando dinámicas e actividades que favorecen o xogo entre eles e a relación dos contidos coas súas vivencias persoais.