Diagnose Comunitaria de Teis

Diagnose Comunitaria de Teis

Plan Comunitario de Teis. 2010 Este traballo pretende coñecer a realidade do barrio de Teis do concello de Vigo desde a perspectiva das persoas e entidades que viven nel. A través de diferentes técnicas participativas identificáronse os obstáculos e potencialidades comunitarias, aumentando o grao de coñecemento sobre os recursos e dinámicas existentes dentro do barrio.