Guía para a elaboración de orzamentos participativos

Concello de Ferrol. Área de Participación Cidadán. 2009 Durante os anos 2009, 2010 e 2012 desenvolveuse no concello de Ferrol unha experiencia de Orzamentos Participativos, un proceso polo cal a poboación define o destino de parte dos recursos públicos municipais. A guía recolle información útil para deseñar e coordinar a participación das persoas nos diferentes espazos de traballo e na toma de decisións.