Informe Cero do sector das ONGDs en Galicia

Informe Cero do sector das ONGDs en Galicia

Informe Cero do sector das ONGDs en Galicia. Coordenadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento. 2007 A configuración dun mapa do sector das ONGD´s en Galicia, o grao de coñecemento sobre este sector por parte da poboación galega, a promoción dunha reflexión interna por parte do sector sobre a súa realidade e a identificación de liñas estratexicas e propostas de actuación son os principais obxectivos deste estudo. Para a súa realización combináronse diferentes metodoloxías cualitativas e participativas (entrevistas, grupos discusión, grupos IAP) e analise de información secundaria.