Informe de mercado laboral. 2008

Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións. 2008

É un estudo que sintetiza a información sobre o mercado laboral en Galicia e nas súas comarcas. A súa finalidade é servir de ferramenta para a comprensión dos principais factores que caracterizan ao mercado laboral por parte das Administracións, entidades e axentes relacionadas co mercado laboral e implicados no desenvolvemento económico de Galicia.