Liderado democrático e transformador

O obxectivo destas guías promovidas por Solidariedade Internacional de Galicia é afondar na cultura participativa, a través da mellora das capacidades para a organización democrática e a dinamización de procesos de participación social. Esta cuarta guía céntrase en reflexións e exercicios para fomentar un tipo de liderado democrático e transformador. Para iso aborda cuestións como a comunicación, os conflitos, a moderación de reunións e outras actitudes e habilidades para o liderado.