Manual de dinamización. Mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero

Os contidos deste manual recollen diversas recomendacións e propostas de traballo dirixidas ás mesas locais contra a violencia de xénero, tanto ás de recente constitución, como a aquelas experiencias con maior traxectoria. Coa proposta de dinamización se pretende enriquecer o labor das entidades e persoas que forman parte das mesas locais  adaptándose á súa realidade concreta.