Manual de organización cooperativa

Cidadanía 2012. A posta en valor da empresa cooperativa como organización participativa, a percepción da organización como un proceso en construción que debe contar coa implicación dos socios e socias, e a combinación de reflexións introductorias con recomendacións precisas sobre como conducir este proceso, son as principais achegas realizadas por este manual elaborado por Cidadania.