Proxecto Avanza

Proxecto Avanza

Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Servizo Galego de Igualdade. 2007 É unha guía destinada a mellorar o acceso ás novas tecnoloxías por parte de mulleres que non están dentro do mercado laboral e residen en concellos con pouca poboación. Nesta guía recóllense conceptos básicos e servizos que permiten mellorar o nivel de competencia deste conxunto da poboación, facendo fincapé na súa accesibilidade e utilidade.