Proxecto Fénix

Proxecto Fénix

Diagnóstico e Actualización da Estratexia Galega de Educación Ambiental. SGEA. 2010

É un diagnóstico sobre o perfil da cultura ambiental na cidadanía galega. En base a unha enquisa telefónica efectuada a unha mostra representativa da poboación galega obtíveronse diferentes indicadores que permitiron realizar unha radiografía da percepción social sobre aspectos vinculados á cultura medioambiental. Cidadania encargouse do deseño e realización dos traballos de campo.