Relacións de convivencia nos centros de ensino e nos espazos de lecer de Riveira

Relacións de convivencia nos centros de ensino e nos espazos de lecer de Riveira

Relacións de convivencia nos centros de ensino e nos espazos de lecer de Riveira. Plan Comunitario Municipal de Riveira. 2008 En base a unha enquisa realizada aos alumnos e alumnas dos centros de ensino do concello de Riveira , elabórase unha aproximación á valoración e percepción das posibles condutas ou actitudes violentas entre os mozos e mozas. A través deste estudo perfilábanse criterios que permitiran orientar os os programas educativos e as accións de prevención e integración social nos centros de ensino.