Recomendacións para frear o declive demográfico

Entre 2012 e 2016 desenvolveuse o Proxecto Symbios, como espazo de reflexión e participación en torno aos retos demográficos e a exclusión territorial.

Pola súa notable vixencia, compartimos este vídeo que recolle as aprendizaxes de dito proxecto, onde se resumen as principais claves identificadas.