Entradas

Obradoiros de igualdade no IES Cacheiras

Este mes achegámonos ao IES Cacheiras, xunto co CIM de Teo, para poder reflexionar coa rapazada sobre aspectos relacionados coa igualdade de xénero. A través de obradoiros nas aulas, analizamos como pensamos que eran as mulleres e os homes hai un tempo, e como nos percibimos na actualidade, para debater e reflexionar sobre aqueles cambios que percibimos en canto á igualdade entre homes e mulleres. Os temas dos que falamos en grupo xiraron entorno á propia identidade, os estereotipos e os mandatos de xénero, os desexos e perspectivas de vida, a relación entre iguais, o respecto ás distintas orientacións e identidades sexuais, as redes sociais, os e ás súas referentes, e os coidados, entre outros temas que eles e elas propuñan como inquedanzas. Neste sentido, agradecemos aos mozos e ás mozas a súa apertura e confianza á hora de compartir con nós e traballar en grupo aqueles aspectos do seu interese.

O obxectivo destes obradoiros foi o de debater en grupo cuestións que foron cambiando ao longo do tempo e afondando na igualdade, así como identificar aqueles aspectos nos que actualmente percibimos desigualdades, xerando pensamento crítico e ser quen de construírnos como persoas coa maior liberdade, apoiándonos no grupo de iguais como motor de cambio.