Entradas

O Sal do Mar conclúe nun encontro de asociacións de mulleres do mar

A semana pasada celebrábamos o final do programa O Sal do Mar, un proxecto de animación promovido polo Grupo de Acción Local do sector pesqueiro Ría de Arousa, para a promoción da igualdade de xénero no sector. Este encontro de mulleres do mar puxo en valor o asociacionismo do sector, os avances conseguidos nos últimos anos e tamén a importancia de compartir para avanzar xuntas. A Direción Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro recoñeceu a labor do GALP en canto á visibilización das mulleres do mar, mentres que a xerente do GALP Ría de Arousa relatou as accións desenvoltas ao longo do período FEMP para o impulso das mulleres do sector.

A parte central da xornada desenvolveuse nunha Mesa Redonda na que asociacións de mulleres do mar tomaron a palabra: ANMUPESCA, Mulleres Salgadas e O Peirao, Federación galega de redeiras artesás, compartiron a súa experiencia asociativa e abordaron o momento actual no que se atopan as tres entidades. Ademais, debateuse sobre os acordos finais acadados no 7º Congreso Nacional de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, e sobre as actividades desenvoltas polas entidades ao longo destes últimos anos.

Acompañamos ao Centro de Investigacións Mariñas na promoción da igualdade

O 17 de marzo tivo lugar, na Universidade de Vigo, unha xornada organizada pola comisión de igualdade do Centro de Investigacións Mariñas, na que abordar a promoción da igualdade na ciencia. A xornada arrancaba coa poñencia de Capitolina Díaz, catedrática de Socioloxía, especializada en Socioloxía da Educación e Socioloxía do Xénero, que enmarcou a promoción da igualdade na ciencia no programa Horizonte Europa. O discurso centrouse en tres áreas temáticas: a igualdade como imperativo legal e normativa á que se teñen que acoller as universidades, a introdución da perspectiva de xénero nas investigacións; e a promoción dunha cultura institucional sensible ao xénero. Despois, Águeda Gómez, directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, compartiu coas persoas asistentes as accións que está desenvolvendo a UVigo na promoción da igualdade.

A segunda parte da xornada consistíu na xeración de grupos de traballo arredor de tres temáticas: traxectoria profesional, maternidades e paternidades, e participación e toma de decisións. Ao final da xornada obtivemos unha folla de ruta compartida para que o Centro de Investigacións Mariñas siga camiñando cara a promoción da igualdade.

Obradoiros de igualdade no IES Cacheiras

Este mes achegámonos ao IES Cacheiras, xunto co CIM de Teo, para poder reflexionar coa rapazada sobre aspectos relacionados coa igualdade de xénero. A través de obradoiros nas aulas, analizamos como pensamos que eran as mulleres e os homes hai un tempo, e como nos percibimos na actualidade, para debater e reflexionar sobre aqueles cambios que percibimos en canto á igualdade entre homes e mulleres. Os temas dos que falamos en grupo xiraron entorno á propia identidade, os estereotipos e os mandatos de xénero, os desexos e perspectivas de vida, a relación entre iguais, o respecto ás distintas orientacións e identidades sexuais, as redes sociais, os e ás súas referentes, e os coidados, entre outros temas que eles e elas propuñan como inquedanzas. Neste sentido, agradecemos aos mozos e ás mozas a súa apertura e confianza á hora de compartir con nós e traballar en grupo aqueles aspectos do seu interese.

O obxectivo destes obradoiros foi o de debater en grupo cuestións que foron cambiando ao longo do tempo e afondando na igualdade, así como identificar aqueles aspectos nos que actualmente percibimos desigualdades, xerando pensamento crítico e ser quen de construírnos como persoas coa maior liberdade, apoiándonos no grupo de iguais como motor de cambio.

Dinamización e posta en marcha das Mesas Locais de coordinación contra a violencia de xénero

En colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade, estamos realizando un acompañamento a distintos concellos galegos que queren poñer en marcha ou dinamizar as Mesas Locais de coordinación inter – institucional contra a violencia de xénero.

Este espazo formativo ten como obxectivo impulsar a posta en marcha deste traballo grupal, e reforzar a participación dos e das axentes implicados nas Mesas Locais. Tamén ponse o foco en mellorar a eficiencia do espazo (establecemento de obxectivos, toma de decisións, dinamización das reunións, etc).

As Mesas Locais pretenden fortalecer a resposta institucional contra a violencia de xénero, ofrecendo unha atención integral e coordinada ás mulleres que se atopan nunha situación de violencia machista. Entre os obxectivos xerais das Mesas sitúanse a detección de casos, a mellora na coordinación entre axentes implicados na loita contra a violencia de xénero para abordala de xeito integral, a formación entre profesionais e a sensibilización en igualdade de cara á sociedade.

O Sal do Mar

Este mes rematou o proxecto promovido polo GALP Ría de Arousa chamado “O Sal do Mar: avanzar compartindo“, coas mulleres do mar como protagonistas. Este proxecto de dinamización pretende achegar os fondos do FEMP ao colectivo de mulleres do sector pesqueiro, mediante a realización de xornadas e formacións en base aos seus intereses. Neste ano, realizáronse xornadas relacionadas coa comunicación das profesións do mar; dar a coñecer a profesión do marisqueo a flote e escoitar a voz de mulleres que se desenvolven nesta profesión ocupada maioritariamente por homes; falamos tamén sobre a economía circular e proxectos no territorio que coidan a sostibilidade do medio mariño; e por último puidemos desenvolver unha xornada sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres.

Desenvolvemos un obradoiro para que os clubes e asociacións deportivas do Concello de Teo sexan espazos que favorecen a igualdade e o respecto

En colaboración co Centro de Información ás Mulleres do Concello de Teo, vimos de desenvolver un obradoiro no que promover a igualdade de xénero no deporte. Na xornada traballamos con representantes de clubes e asociacións deportivas de base, analizando as prácticas que desenvolven (no tipo de actividades que ofertan, a participación de mulleres nos espazos directivos, nos adestramentos ou o uso da linguaxe inclusiva nas comunicacións), e ofrecerlles ferramentas para poder transformar ás entidades en espazos máis inclusivos e igualitarios. No obradoiro participaron 15 entidades deportivas, que reflexionaron sobre o papel do deporte na promoción da igualdade.

Como introducir a perspectiva de xénero na participación?

Compartimos con vos este interesante vídeo da Escola de participación cidadá do Concello de Narón e dinamizada pola cooperativa Rexenerando, no que reflexionamos sobre as boas prácticas para promover a participación das mulleres en distintos procesos participativos, dende a perspectiva de xénero.

A xornada contou coas achegas da cooperativa catalana Col·lectiu Punt6, que promove proxectos de participación no ámbito do urbanismo, e de Beatriz López Rey, da cooperativa Arabías, especialista na análise de políticas locais de xénero, na participación cidadá e en dereitos humanos.

Grazas por compartir algunhas claves!