Tecnicas participativas de dinamización no ambito agroforestal

Dous dos nosos colaboradores impartirán o curso “Técnicas participativas de dinamización no ámbito agroforestal” o 10 de Novembro en Tambre.

O obxectivo e coñecer unha metodoloxía participativa, adaptada os GDRs e o escenario no que operan, orientada a promoción de iniciativas de agrupación e/ou cooperación entre as xentes do ámbito forestal.

dipticoV2