Un grupo de mulleres mariscadoras da Ría de Muros – Noia participan nun curso de formación dinamizado por Cidadanía

Cidadanía, en colaboración co GALP Costa Sostible, está a dinamizar un obradoiro de formación dirixido ás mulleres do mar, co obxectivo de reforzar as súas habilidades sociais e facer máis eficaces as súas asembleas e espazos de participación.

A través de distintas actividades individuais e grupais, as mulleres participantes están traballando estratexias para mellorar e reforzar o seu desenvolvemento persoal e profesional. As dinámicas teñen un carácter práctico, para que as aprendizaxes realizadas sexan aplicables no seu día a día.

Os contidos do curso abarcan o recoñecemento das propias capacidades para un liderado transformador, as habilidades para a resolución de conflitos e mediación, así como a mellora da comunicación e destrezas para falar en público.