Miranda: divulgación dos oficios do mar das mulleres de Cariño

Miranda é un proxecto promovido pola Asociación Profesional de Redeiras de Cariño que porá en valor a actividade pesqueira como elemento dinamizador da economía local, reforzando a visibilidade das mulleres que desenvolven a súa actividade profesional vinculada ao mar.

A través do proxecto Miranda proxectaremos a mirada cara o futuro do sector pesqueiro na zona da Mariña-Ortegal, procurando información sobre o pasado que nos axude a comprender a situación presente na que se atopa o sector. En grupos de traballo, reforzarase o contacto entre mulleres do mar desta zona costeira, identificaranse as principais problemáticas que enfrontan, e definiremos propostas para a mellora das condicións de explotación destes recursos pesqueiros, para dar a coñecer os mesmos.

Ademais, redeiras e mariscadoras de Cariño desenvolverán un programa de divulgación dos seus oficios, achegándose as aulas de secundaria e bacharelato para dar a coñecer os seus oficios. Previamente, levaremos a cabo obradoiros formativos nos que definir o discurso, reforzar habilidades para falar en público, e estruturar os contidos a transmitir.

Ensinamos o corazón facendo balance social, da man de REAS Galicia

As empresas de Economía Social e Solidaria temos a responsabilidade de ser referentes en transparencia e compromiso social e ambiental. Isto é posible grazas ás boas prácticas que desenvolvemos, que cada ano plasmamos nunha ferramenta común ao abeiro do Balance Social, que avalía a nosa actividade segundo os principios da Economía Solidaria.

Por que participar desta auditoría, ou balance social, proposto por REAS?

  • Permite realizar unha auto-avaliación e traballar para a mellora continua do funcionamento interno
  • Axuda a comunicar mellor os valores á comunidade
  • Visibiliza REAS, a Economía Solidaria e o impacto do Mercado Social
  • Permite que as administracións e a cidadanía nos recoñezan como entidade da ESS

Se queres saber máis, enlazamos este vídeo sobre os inicios do Balance Social:

O prazo máximo da campaña de recollida de datos termina o 31 de xullo. Podes cubrir o cuestionario neste enlace. E difundir o balance social nas redes sociais empregando #auditoriasocial #ESS #ensinaocorazon
 

Publícase a caixa de ferramentas para as Mesas locais de coordinación contra a violencia de xénero

Un dos obxectivos da Secretaría Xeral da Igualdade é o de apoiar e impulsar a creación de Mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, espazos colectivos nos que optimizar a cooperación de todas as institucións e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero.

Unha vez constituídas formalmente, as persoas que forman parte das mesas locais atopan dificultades e atrancos en distintos momentos, que abordamos nesta Caixa de ferramentas. Despois de varias xuntanzas de traballo cun grupo de profesionais con traxectoria na coordinación e liderado das mesas locais nos seus territorios, acordamos elaborar guías cos seguintes contidos:

  • A primeira delas céntrase nos mecanismos de difusión dos servizos para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero
  • Na segunda guía preséntase como organizar unha actividade para chegar á cidadanía. Unha proposta práctica que orienta a realización dun encontro con entidades e colectivos de mulleres.
  • Na terceira guía móstranse diferentes metodoloxías de traballo para a dinamización das xuntanzas das MLC.
  • Na última guía recóllese o proceso para deseñar un protocolo municipal de intervención ante situacións de violencia de xénero, con pautas de traballo que faciliten a súa planificación, adaptado aos recursos do territorio.

As guías inclúen tamén diferentes modelos de documentos de traballo, en formato editable. Esperamos que sexan documentos útiles e prácticos, que apoien e motiven á posta en marcha de actuacións coordinadas no seo das mesas locais de coordinación contra a violencia de xénero.

Nove mares: os Camiños do mar e os seus Oficios nos espazos xeradores de cultura

O mar é un potente motor económico, social e cultural. Na Costa da Morte a tripulación dos Nove Mares continúa reunindo iniciativas de economía azul de dentro e fora do territorio, divisando propostas replicables na zona costeira. As romarías do mar e os deportes do mar deron paso, nos meses de abril e maio, aos camiños do mar e aos oficios. Estas foron as temáticas de referencia baixo as que se organizaron os Espazos Xeradores de Cultura, onde abordamos o potencial de diversas iniciativas como elementos da economía azul sostible no territorio.

 

Camiños do mar

A Ruta dos Faros é un exemplo de como trazar unha ruta natural, singular e con contidos, que explica o territorio á vez que o constrúe. Na mesma xornada contamos tamén coa experiencia dos Concellos do Camiño Inglés, e as rutas do Xeoparque Cabo Ortegal. Os espazos de participación arredor dos camiños do mar permitiron reflexionar e coñecer actividades e iniciativas complementarias aos propios trazados, como a recuperación da toponimia local, a educación ambiental ou a ornitoloxía.

 

Oficios do mar

A carpintería de ribeira levounos ata o estaleiro O Baladiño, espazo singular que transmite a cultura do mar a través deste oficio tradicional. Nun novo Espazo Xerador de Cultura coñecemos iniciativas de turismo mariñeiro promovidas conxuntamente entre entidades locais e mariscadoras, no Concello da Pobra do Camariñal, a restauración do estaleiro San Ciprián de Outes convertido en espazo museístico, e a importancia do traballo das mulleres do mar, pioneiras en moitas ocasións da diversificación da actividade produtiva a través da economía azul. Coñecimos, tamén, as liñas mestras do Plan de Cultura Marítima da man do seu coordinador, Oscar Fuertes.

A singradura continúa coa Despensa do Mar e as Artes do Mar. Se non queres perderte nada, ségue a Nove Mares nas redes sociais e na súa páxina web!